Hem

Clown

Föredrag

Tiden är i ditt sinneForskning avslöjar att vi, med åren, upplever tidens gång som snabbare och snabbare.

Vi har alla, i våran hjärna, en inbygd kemisk-biologisk pendel, vars rytm kan ändras beroende på våra aktiviteter. Om du t.ex spelar ett musikinstrument kan du hålla takten utan att titta på din klocka. De flesta av oss kan slå en takt utan hjälp.

Experiment med tränede råttor visar att de også kan hålla koll på tiden. Om man därimot ger dem amfetamin eller kokain börjar deras inre klocka att gå snabbare. Det samma gäller för människor påverkade av amfetamin. Om de får i uppgift att tima en minut, genom att räkna sekunder, går det bara några tiotal sekunder innan de påstår att tiden har gått. Det tyder på att våran inre klocka är styrd av kemikalier.

Dopamin, en i hjärnan förekommende kemikalie, är en sannolik förklaring. Förökad dopaminnivå får klockan till att ticka snabbare, och omvänt. Nivån av dopamin minskar med åldern så klockan går långsammere och långsammare. Om du ber en gammal person att tima en tima, kommer hon att överestimera det. För dem känns en timma bara som 40 minuter p.g.a att deras klocka sackar efter.

Våran klocka ändrar också takt när vi gör något. En grupp människor som blir uppmanade om att bedöma ett tidsinterval medans de arbetar på en annan uppgift, upplever att tiden går snabbare. Denna skillnad på reell tid och upplevd tid blir också större med åldern.

När folk underhålls glömmer de sin inre klocka, och tiden flyger iväg. För publiken vid en clownföreställning upplevs 40 minuter som en minut, för clownen upplevs det som en sekund!

Vill du få några upplevelser där tiden flyger iväg? Gå in och läs om föredrag på följande länk: Föredrag.
Clownen Karl Oskar
Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640