Du är en av sex miljarder nu levande exemplar av arten Homo sapiens sapiens, den tänkande tänkande människan. Det dubbla sapiens i namnet används för att poängtera skillnaden mellan å ena sidan dig och din art och å andra sidan t.ex neandertalmänniskan, homo sapiens neanderthalensis, den tänkande neandertalaren.

Den art du tillhör menas att äga förmågan till att tänka på ett högre nivå än vad någon av de andra arterna av homo sapiens förmådde. Din hjärna är utvecklad genom årmiljoners evolution. Den är ett exemplar av det mest sofistikerade organ som finns för att tänka, förstå och vara medveten. Det mest sofistikerade sedan det första liv på jorden uppstod för fyra miljarder år sedan och det mest sofistikerade sedan big bang för 13 miljarder år sedan.

En hjärna som medverkat till att vår art kunnat använda eld, laga mat, använda vapen och verktyg, upptäcka penicillin, klyva atomen, sända människor till månen och utveckla samhällen, demokrati och internationellt samarbete.

Vad kan du då använda din hjärna till? Som människa har du ju fått en helt fantastisk förmåga att tänka och med den flexibilitet som är inbyggd i hjärnan finns det oceaner av möjligheter. Med hjälp av din hjärna kan du bli deprimerad, uttråkad, irriterad, handlingsförlamad, nervös, ledsen och paranoid. Du kan uppleva pinsamhet, ånger, skräck, olust, sorg och smärta, få vredesutbrott, handla överilat, missförstå andra, misshandla och mörda, föra krig, begå folkmord och utlösa naturkatastrofer.

Men lika lätt som att bli deprimerad, irriterad eller att få vredesutbrott kan du få din hjärna till att känna arbetsglädje och eufori. Du skulle kunna lösa problem och konflikter, uppfinna och upptäcka nytt, förstå komplicerade sammanhang, samarbeta med andra, lära och låta dig inspireras eller själv lära ut och ge inspiration.

Inte minst kan du utveckla och använda din förmåga att känna omsorg och empati. Att kunna glädja sig åt sina medmänniskors framsteg, hjälpa dem med att trivas och utvecklas och att vara förstående och stödjande i krissituationer.

Nyare forskning har visat att Neandertalarna hade en större hjärna än Homo Sapiens Sapiens och möjligtvis var mer intelligenta. Så kanske var det inte med hjälp av vår intelligens som vi utkonkurrerade Neandertalaren. kanske var det andra egenskaper som gjorde utslaget.

Var det okuvlig optimism, ovilja att ge upp, flexibilitet till att pröva nytt?

Var det förmågan att påverka och inspirera varandra? Var det förmågan att känna omsorg och empati?Hem


Översikt föredrag:

Föredrag


Föredrag, coaching


Coaching frågor

Hur?

Hur ska jag få min hjärna till att tänka alla dessa fantastiska, goda och sköna tankar?

Med träning! Vill du att din kropp ska fungera bättre så tränar du den, det samma gäller för hjärnan. Du tränar hjärnan genom speciella frågor, coaching frågor.

Coaching frågor

Vi har just hört ett föredrag om humor och coaching!