Lär coaching med ett skratt, frigör energi och resurser.

Vi hör så mycket om att det är viktigt att vara positiva, men är vi glada? Går du runt med ett leende på läpparna, skrattar du eller nynnar du på en sång?

Vad gör du idag? Och varför? De mål, visioner, drömmar du haft om ditt liv, hur har de inverkat på den du är idag och på det du gör? Har du fortfarande kontakt med dessa drömmar, är de en motiverande kraft i ditt liv? Har du fått nya drömmar?

Et problem döljer ofta en frustrerad dröm!

Coaching är, för mig, att med hjälp av välavvägda frågor och lyssnande få en annan person att finna fram till sin egen motivation, sin egen drivkraft. Med regelbundet återkommande möten, med frågor och lyssnande, stödjer så coachen personens egen förändringsprocess.

Coachen kan vara utbildad och tränad i frågeteknik, men kan också bara vara en person som har naturligt lätt för att lyssna och som kan undvika att komma med egna förslag och lösningar.

Gruppcoaching eller skrattcoaching, som jag kallar det, är när jag arbetar med de mål, de drömmar som en grupp har om sin egen trivsel, expertis, produktivitet och kreativitet. Den dröm som jag startar med, och som är mer eller mindre uttalad i nästan alla grupper, handlar om trivsel och humor. Jag försöker att hitta och utveckla den humor som finns i gruppen. Söker att ta fram dolda komiska resurser i gruppen.

Om du säger att du är färdigutvecklad, så är du mera färdig än utvecklad.

Denna snabbkurs satsar på att:

  • ge en totalt rolig skrattupplevelse
  • skapa positiv motivation till att lära mera om kommunikation och coaching
  • frigöra energi och resurser hos deltagarna
  • informera om olika coach-modeller från hela världen
  • visa kreativa frågetekniker och nyttiga övningar
  • ge deltagarna plats till att öva coachtekniker
  • medvetandegöra deltagarna om egna starka respektive utvecklingsbara sidor
  • ge deltagarna något att arbeta vidare med efter kursen
  • ge deltagarna en lust till att gå vidare, som individer och som grupp

Du är så mycket mera än du tror!
En grupp kan så mycket mera än medlemmarna tror!

Kursen/föredraget är en intensiv heldag på två gånger två timmar med en timmas paus i mitten.


Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640

Primärt turné-område: Stockholm, Södertälje, Katrineholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Hässleholm, Malmö, Göteborg, Varberg, Halmstad, Helsingborg.

Mail besvaras snabbt:
mikael@veryfunny.se
"Problem har det varit nog av i mitt liv.
Men de flesta av dem blev inte till någonting."
- Mark Twain'Vi börjar livet med att världen presenterar sig för oss, som den är.
"Någon" - Våra föräldrar, lärare, analytiker - hypnotiserar oss till att se världen och tolka den på det "riktiga" sättet.
Denna "någon" sätter etiketter på världen, sätter namn på och lägger röst till dens väsen och begivenheter, så att vi hädanefter inte kan förstå världen på något annat språk eller höra den säga andra saker till oss.

Uppgiften ära att bryta denna hypnotiska trollformel så att vi blir kapabla till att höra, att se, att tala många olika språk,
och därmed låta världen tala till oss med nya röster och inskriva alla dens möjliga förtolkningar i våra livsböcker

Var försiktig när du välger hypnotisör.'
- Sidney Jourard