"I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky."

 

På en presskonferense från Vita Huset , 26 januari 1998, deklarerade Bill Clinton: "I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky." Bill Clinton, som betraktas som en mästare i at kommunicera och som brukar att ha en stark kontakt med sin publik, kunde inte vid detta tillfälle helt kontrollera sitt eget kroppsspråk. På en videoupptagning kan en uppmärksam iakttagare vid ett tillfälle se Clinton göra ett snabbt lyft av ögonbrynen. Det är ett exempel på det, som kallas mikro-mimik. En rörelse i ansiktet, som händer mycket snabbt, på mindre än ett par tiondels sekunder. Mikromimik kan vara ett tecken på at det är en inre konflikt, att alla delar av sinnet inte är övertygade om riktigheten av det, som sägs.

17 augusti 1998, framträder Bill Clinton för en "Grand Jury" angående Lewinsky- affären. De amerikanska forskare Alan Hirsch och Charles Wolf gjorde senare en omfattande analys av videomaterialet från denna avhöring och upptäckte att, när Clinton talade osant, rörde han vid sin näsa var fjärde minut, totalt 26 gånger. I motättning till när han talade sanning, där han inte alls rörde sin näsa.


Hur kan det vara så? Vad är förklaringen på dessa detaljer i kroppsspråket?


Dessa läckor och avslöjanden, i kroppsspråket, är snabba rörelser. Så snabba att det medvetna, inte hinner att registrera dem, innan det är för sent.

Vårat medvetna sinne registrerer bara en liten bråkdel av det, som händer runt om oss. Med hjälp av våra nervceller kommer det, varje sekund, 11 miljoner bitar information in i vårat nervsystem. Men vårat medvetna kan bara hålla reda 20-30 bitar information i taget. Det är försvinnande lite i förhållande den enorma mängd information det undermedvetna jonglerar med.

Vad är det som avgör vilken del av all information, medvetandet skal få tillgång till? Det är en filtrering, som händer i det undermedvetna. 11 miljoner bitar kokas ner till 20 -30. På trots av att vår hjärna är en mycket snabb processor, tager denna filtrering lite tid. Så mycket som en halv sekund. Vi blir altså först medvetna om något efter att hjärnan har bearbetat informationen i en halv sekund. Medvetandet är en halv sekund försenat.


Den halva sekunds försening.


I sin bok "Märk Världen" använder författaren Tor Nørretranders 42 sidor på den halva sekunds försenig och dens konsekvenser. Läs boken om du vill bli förvirrad på ett högre plan, och få skakat om på din världsuppfattning. Det är en del mera än dessa ödmjuka nät-sidor kan åstadkomma.

En konsekvens av den halva sekunds försening, är att en rörelse i vår kropp, som är startad undermedvetet har en halv sekunds försprång innan det medvetna överhuvudtaget har en chans att upptäcka den. Så om en del av vårt sinne, inte är helt med på det vi säger, kan det t. ex. påbärjas rynkning av ögonbrynen. Den medvetna handling at undvika rynkningrynken, kommer för sent, skadan är redan skedd. Kroppsspråket har avslöjat oss.

Eller om det kliar i näsan, har vi haft handen där och rört vid den inna vi själva har upptäck det. Enligt teorin är det nämnligen så att, när vi ljuger, får vi förhöjt blodtryck, vilket får några blodkärl i näsan till att udvidga sig, vilket förorsakar en liten kittling. Vi kliar och har därmed givit ett nonverbalt tecken på at vi er i konflikt med det vi säger. Självklart bara ett litet tecken, som om det står ensamt, inte betyder så mycket, men tillsammans med andra tecken på osäkerhet, blir det en indikation på att det talas tvetydigt, med dubbla tungor, om det skal sägas med en metafor.

Konklusionen är att Bill Clinton, kunde inte styra sitt eget kroppsspråk, och det kan vi andra heller inte.


Övning i att upptäcka kroppsspråkets försprång:


Om din nyfikenhet nu är väckt kan du observera dig själv i en dags tid. Försök att bli medveten om de gånger du kliar dig på näsan, eller i örat eller håret. Iakttag när du bliver medveten om denna kroppsrörelse. Är det innan du kliar dig, medans du gör det, eller omedelbart efteråt? Hur många gånger vill du vara i stånd till att förhindra rörelsen?

Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640

Primärt turné-område: Stockholm, Södertälje, Katrineholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Hässleholm, Malmö, Göteborg, Varberg, Halmstad, Helsingborg.

Det har hänt att jag hållt föredrag i Uppsala, Gävle, Garpenberg och Härnösand.

Mail besvaras snabbt:
mikael@veryfunny.se
Medvetande: den irriterande tiden mellan en tupplur och den nästa.