Med detta föredrag ger jag publiken en djupare förståelse for ögonkontakt och kroppsspråk som kommunikationsform. Helt enkelt genom att jag använder det, visar det, försöker det, lykkas med det och mislykkas med det. Jag pratar om det, viskar, ropar, mimar, gestikulerar... ja t.o.m fullständig tystnad används till att förmedla essensen av kroppsspråk.

I foreläsningen har jag valt att lägga mig tätt på Dario Fo's berättarstil. Den är snabb, kroppslig och dynamisk. Dessutom är den livsbekräftande och kan, när den är som bäst, vara enormt komisk.

Så spetsa öronen och kom upp på tårna. Vänd inte ryggen till denna odysseé i kommunikation. En rundtur med verbal - nonverbal , medveten - omedveten , nedärvd arketypisk - inlärd kulturellt betingad kommunikation. Öppna ögonen och få nya verktyg till t.ex presentationsteknik, teambuilding, coaching och konfliktlösning.

Humor

Varför blanda ihop humor och kroppsspråk i ett föredrag? Därför att humor frambringar skratt. Skratt är ett kroppsligt uttryck(kroppsspråk) som visar glädje och förmöjelse. Glädjen får våran kropp till att utsända positiva signaler. Vårat kroppsspråk förändras inte bara på kort sikt, men også på längre sikt.


Varighet: 30-90 minuter.
Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640

Primärt turné-område: Stockholm, Södertälje, Katrineholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Hässleholm, Malmö, Göteborg, Varberg, Halmstad, Helsingborg.

Det har hänt att jag hållt föredrag i Uppsala, Gävle, Garpenberg och Härnösand.

Mail besvaras snabbt:
mikael@veryfunny.se