Vad är feedback? Ger vi för lite feedback? Är vi duktiga eller dåliga på att ge feedback?

Det, för någon, överraskande svaret på en av dessa frågor är att vi, i alle samtal, ger feedback hela tiden. Vi kan helt enkelt inte låta bli, att ge feedback.

matchande kroppsspråk

Vårt omedvetna, sänder hela tiden signaler med kroppsspråk, mimik, ögon, m.m Det är bara en liten bråkdel av den kommunikation, som försegår, som registreras eller styrs av vårt medvetande.

Hur liten denna bråkdel är, kan man få en uppfattning om, genom att titta på antalet nervimpulser vår hjärna modtar per sekund, och på det antal informationer vårt medvetande kan hantera per sekund. Enligt Tor Nørretranders bok Märk Världen är de två talen på ca. 11 millioner respektive maximalt 40.

Om man t.ex är bra på att lyssna, sänder kroppen hela tiden ut signaler, utan medveten kontroll, som bekräftar motparten i, att man hör efter, att man tycker det hon säger är intressant, att man mår bra i den andras sällskap, o.s.v.

sked matcher

Är du intresserad i att bli en bättre "kommunikatör", är det en bra idé, i en period, att medvetet öva sig i att matcha motpartens kroppsspråk. Matchningen konfirmerar den andra i att man ser, märker och hör var den andra är i tankar och känslor. Det skapar trygghet och lust hos den andra att berätta mer. Men matchningen påverkar inte bara modparten. Genom att matcha någons kroppsspråk blir man mera uppmärksam, fokuserad på det denna person säger. Man får bättre förståelse för de tankar och känslor som ligger bakom det som blir sagt. Man möter personen där hon är och känner empati med henne.

bush och påven matchar varandras kroppsspråk

Naturligtvis kan det att medvetet styra sin kropps rörelsesmönster, bli lite stelt och fyrkantigt. Därför är det också bra, efter en tids övning, att släppa på den medvetna kontrollen, och låta det omedvetna ta över igen. Förhåppningsvis har man så hunnit "programmera" sitt omedvetna til att göra ett bättre arbete. Du skall dock med jämna mellanrum vända tillbaka till denna medvetna träning av ditt koppsspråk, så inte kropp och sinne glider tillbaka till gamla dåliga vanor.

Ett annat sätt att förbättra dom omedvetna signalerna, kan t.ex vara att besluta sig för att sända ut positiva vibrationer. Bara det att tänka tanken tillräckligt ofta, vid ett samtal med någon, kan vara nog till att ens omedvetna sänder ut konstruktiva signaler med kroppsspråket. Kom ihåg att ditt omedvetna är en del av dig själv. En del, som lyder dig, bara du ger den tydliga besked om vad den skal göra.

sittande matchning av kroppsspråk

Det krävs medvetna beslut för att förbättras. Beslut som skall upprepas gång på gång. Ta ett beslut om att du vill bli bättre på att kommunicera. Bättre till att lyssna. Bättre till att verkligen förstå andra personer du samtalar med. Förstå deras tankar och känslor. Bli empatisk. Om du tar beslutet varje dag kommer du oundvikligen att bli en bättre och bättre kommunikatör. Du kommer också att uppleva det att ju bättre du själv blir på att lyssna till andra, ju mera kommer de att lyssna på dig. Du kommer att få mer positiv respons än du vågat drömma om.

kroppshållning matchar

Kom bara ihåg att du har två öron och en mun. Det betyder att du skall lyssna minst dubbelt så mycket som du pratar. Lyssna inte bara på deras ord, lyssna också på deras kroppsspråk!Kan blinda se?

Bilderna på denna sida kan ge det intryck, att kroppsspråket är en visuell kompetens och att matchning kräver, att man har synsinnet i behåll. Det fick jag, författaren av denna hemsida, motbevisat då jag höll en kurs i kroppsspråk för blinda. Då de fick i uppgift, att samtala parvis, och vara uppmärksamma på varandra, kunde jag, som den enda seende i lokalen, konstatera att de satt som varandras spegelbilder.

Mirakel?

Det var nästan en chockerande upplevelse. Men det var inte ett mirakel, de havde inte fått sin syn tillbaka. De använde bara sina övriga sinnen till att märka varandra. Det kan seende lära något av. Vi kan alltså fortfarande matcha varandras kroppsspråk även om vi tittar åt ett annat håll eller t. o m. om vi blundar. Om du t.ex. lyssnar efter den andres röst och andning får du information om kroppshållningen. Du kan också märka kroppsvärme från en annan person som sitter nära, osv.Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640

Primärt turné-område: Stockholm, Södertälje, Katrineholm, Nyköping, Norrköping, Linköping, Mjölby, Nässjö, Hässleholm, Malmö, Göteborg, Varberg, Halmstad, Helsingborg.

Det har hänt att jag hållt föredrag i Uppsala, Gävle, Garpenberg och Härnösand.

Mail besvaras snabbt:
mikael@veryfunny.se

"Problem är inte enkla, men det är lösningarna"
matchande kläder och kroppshållning