Hur många små clowner ser du? Är du nu helt säker?
Är det nu 10 eller 11 små clowner? Var är den sista clownen?
Klicka på knappen för att trolla! Klicka igen!

En liten illusion, som påminner oss om att:
vi upplever inte världen som den är - vi upplever en model av världen!
Trolla, trolla bort en clown.