Kommunikation är lika med makt och inflytande.

Kommunikation är en källa till makt och inflytande. Den, som mästrar användandet av kommunikation kan förandra människors syn på världen, og omvärldens syn på sig själv. Allt beteende och alla känslor har ett ursprung i en eller annan form för kommunikation.

John F Kennedy, Martin Luther King, Winston Churchill och >Mahatma Gandhi förändrade alla världen med mästerlig kommunikation som verktyg. Adolf Hitler får också, på trots av att resultatet var förfärligt, anses som en mästare i kommunikation. Dessa mästare i kommunikation var kapabla till att taga sin egen vision, och kommunicera den till andra så övertygande, att de påverkade sättet massorna tänkte, kände och agerade på.


Kommunikation ger personlig succé.

Ditt personliga kunnande i kommunikation vill vara med till att avgöra det nivå av succé du har med andra människor. Personligt, känslomässigt, socialt och ekonomiskt. Inte mindre viktigt, är det nivå av succé du själv upplever - lycka, glädje, entusiasm, extas, kärlek eller ... - ett resultat av hur du kommunicerar med dig själv. Dina känslor är inte en direkt konsekvens av det, som händer i ditt liv, men mera ett resultat av hur du tolkar det som händer. Succéfulla människors liv har visat oss upprepade gånger, at livskvalitet inte bestämms av det som händer med oss, men mera av, hur vi använder det som händer.


Kommunikation kan läras.

På denna kurs i kommunikation får du, på ett underhållande och inspirerande sätt, presenterat massor av exempel på olika slags kommunikation. Du får ett överblick över teorier, och flera experters åsikter. Du får utvecklat ditt eget kunnande, får några "aha"-upplevelser, genom intressanta och roliga övningar. Du får motivation och verktyg till att arbeta vidare med utveckling av din egen kommunikation. På alla nivåer och i lång tid framöver.


Kursen säljs till företag eller andra större eller mindre grupper.
Varighet exempelvis 6-15 timmar.