Teambuilding som du aldrig har upplevt det förr!Med humor lever du längre och friskare,
du får ett bättre jobb och möter spännande människor.


Denna humorkurs startar med några inspirerande, underhållande och tankeväckande anekdoter, berätttat med ett kroppsspråk som är större, vansinnigare och mera uttrycksfullt än något du sett förr.
Därefter virvlas du in i några förvirrande, roliga, naiva, invecklade utvecklande lekar.
Du får tillbaka luften med några spännande kommunikationsövningar. Vi får uppleva skillnaden på dålig och god kommunikation.
Så är det tid till att få taket till att lyfta sig. Vi avprovar clownens hemliga vapen, överdrivelse och ögonkontakt, ögonkontakt, ögonkontakt.
Kursen avslutas med den ultimativa kommunikationsövningen. Starka visuella, auditiva och kinestetiska impulser blandas ihop och förstärker varandra till ett klimax: skrattklubben.


Kursens ändamål är att du skall få skrattat mera än du gjort i åratal. Att du ska få lära känna dig själv och dina kollegor på ett helt nytt sätt. Att du skal bli en bättre och mera avspänd kommunikatör. Att du kan skapa och fasthålla en intresse när du redovisar inför grupper.Kursen säljs til företag eller andra större eller mindre grupper.
Varighet 4-5 timer.Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640