Kroppsspråk og humor

Humor, kommunikation och NLP

Fniss, gapskratt och glädje
Jag, Mikael Hermansson, arbetar med förändring, skådespel och undervisning. Jag håller föredrag och kurser i kroppsspråk, humor, skratt, kommunikation, coaching, personlig udveckling och NLP. Jag gör också skratt-events och clownföreställningar."Den vildaste fantasi är att tro, att saker och ting inte kan vara annorlunda än de är."
- Piet Hein
Mikael Hermansson
Telefon: 040-6935640
mikael@veryfunny.se
Skapande fantasi är förmågan att se saker, innan de existerar.